Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                       

    „Вoдовод“ Bрање 28.12.2018.год.

 

I.Лабораторија за контролисање водомера:  

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих

– Контролор I……………………………..Лазаревић Саша

– Контролор II…………………………….Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Замена водомера код потрошача:

– Јумко АД Врање – Радничка – водомер Ø200