Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

  JП „Вoдовод“ Bрање 28.11.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Зећировић Рама – Кр.Петра 1 Ослободиоца бр.94а – водомер 3/4”

– Трајковић Мирослав – Гуштери бр.6 – водомер 3/4”

– Раимовић Ћерим – Бурдинци бр.18/1 – водомер 3/4” – пукло стакло

– Нектар ДОО Врање – Партизански Пут бб – водомер 1/2”

– Стошић Благоја – Стерије Поповића бр.15 – водомер 3/4”

– Крстић Сава – Милентија Поповића бр.9/а – водомер 3/4”

– Стајић Предраг – Милентија Поповића бр.18 – водомер 3/4”

– Петковић Благоје – Милентија Поповића бр.5 – водомер 3/4”

– Трајковић Миливоје – Милентија Поповића бр.3 – водомер 3/4”

– Трајковић Стојан – сел.Рибинце – водомер 3/4”

– Златковић Сунчица – сел.Рибинце – водомер 3/4”

– Костић Јовица – Пере Цветановића бр.31 – водомер 3/4”

– Светозаревић Милан – Змај Јовина бр.56/2 – водомер 3/4”

– Михајловић Слађан – Моше Пијаде бр.7 – водомер 3/4”

– Стаменковић Синиша – Моше Пијаде бр.9 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Станислав – Станоја Главоша бр.3 – водомер 3/4”

– Здравковић Владимир – Станоја Главоша бр.13 – водомер 3/4”

– Мишић Александар – Станоја Главоша бр.12 – водомер 3/4”

– Николић Бранко – Станоја Главоша бр.15 – водомер 3/4”                                                                 –

– Ристић Милан – Станоја Главоша бр.6 – водомер 3/4”

– Цветановић Зоран – Станоја Главоша бр.11 – водомер 3/4”

– Славев Јован – Станоја Главоша бр.4б – водомер 3/4” .