Дневнe активности

                            Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање 28.11.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Младеновић Чедомир – Филипа Вишњића бр.7 – водомер 3/4”

– Стошић Предраг – Николе Тесле бр.32 – водомер 3/4”

– Митић Јовица – Златиборска бр.8 – водомер 3/4”

– Стојковић Томислав – Змај Јовина бр.120/1 – водомер 3/4”

– Миленковић Драгољуб – Хајдук Вељкова бр.11/2 – водомер 3/4”

– Стојановић Драгољуб – Милана Богдановића бр.1/а – водомер 3/4”

– Стојановић Милан – Руди Чајевца бр.6 – водомер 3/4”

– Алексић Милорад – Радосава Јовића бр.16/а – водомер 3/4”

– Анђелковић Томислав – Прол.Бригада бр.83 – водомер 3/4”

– Манчић Зорица – Радоја Домановића бр.16 – водомер 3/4”

– Стевановић Весна – Пчињска бр.20 – водомер 3/4”

– Ристић М.Раде – Брегалничка бр.15 – водомер 3/4”

– Крон Рудолф – Брегалничка бр.23 – водомер 3/4”

– Стошић Павлина – Брегалничка бр.12/2 – водомер 3/4”

– Максић Љубинка – Брегалничкабр.26/а – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Томић Стојан – Златокоп