Дневне активности

                       Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“BрањеСреда 28.09.2016.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Илић Трифун – Сутјескина бр.47– водомер 1/2”

– Љубић Новица -Радосава Јовића бр.17/а– водомер 3/4”

– Марковић Раде – Октобарске Револуције бр.34 – водомер 3/4”

– Стојменовић Велимир – Октобарске Рволуције бр.26 – водомер 3/4”

– Костић Благоје – Октобарске Револуције бр.25/б – водомер 3/4”

– Ристић Божа – Октобарске Револуције бр.13 – водомер 3/4”

– Трајковић Аритон – Октобарске Револуције бр.6 – водомер 3/4”

– Николић Томислав – Октобарске Револуције бр.3 – водомер 3/4”

– Сентић Милош Октобарске Револуције бр.6 – водомер 3/4”

– Мишић Олга Октобарске Револуције бр.10 – водомер 3/4”

– Станковић Десанка Октобарске Револуције бр.25 – водомер 3/4”

– Стојменовић Мирко – Октобарске Револуције бр.14 – водомер 3/4”

– Стојменовић Томислав – Октобарске Револуције бр.28 – водомер 3/4”

– Дисић Драган – Кумановска бр.26 – водомер 3/4”

– Станојевић Ружица – Кумановска бр.32 – водомер 3/4”

– Стошић Александар – Кумановска бр.6 – водомер 3/4”

– Динчић Видосава – Кумановска бр.1 – водомер 3/4”

– Ланзолла Милена – Кумановска бр.36 – водомер 3/4”

 

2.Интервенције код потрошача:

– Стојановић Боривоје – Краља Милана бр.73/2