Дневне активности службе одржавања

                                                ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                            за ПЕТАК 28.07.2017.године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у насељу испод ауто пута – Палестина,

2. Санација хаварије на уличном вентилу на водоводној мрежи у ул. Јужноморавској,

3. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Владимира Трајковића,

4. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Партизански пут 58,

5. Реконструкција прикључног вода по р.н. 483/17 у ул. Виктора Бубња 13