Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                         

  „Вoдовод“ Bрање 28.05.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Здравствени центар Врање – Дом здравља – Боре Станковића – водомер Ø50

– Симоновић Милева – Кр.Стефана Првовенчаног сол”А” стан 13 – водомер 3/4”

– Милошевић Аница – нас.Бунушевац – водомер 3/4”

– Сентић Срђан – Брестовац – Златокоп – водомер 3/4”

– Антић Слободан – Немањина бр.21 – водомер 3/4”

– Поповић Стојадин – Немањина бр.33 – водомер 1/2V

– Станковић Небојша  – Иве Андрића бр.27 – водомер 3/4”

– Стојилковић Тања – Иве Андрића бб – водомер 3/4”

– Поповић Миле – Иве Андрића бр.11 – водомер 3/4”

– Милосавњевић Момир – Пане Ђукића бб – водомер 3/4”

– Мамутовић Алберт – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Анђелковић Срећко – Рифата Бурџевића бр.15/а – водомер 3/4”

– Бакић Василије – Рифата Бурџевића бр.16/а – водомер 3/4”

– Стевановић Раде – Рифата Бурџевића бр.14/а – водомер 3/4”

– Поповић Мирјана – Рифата Бурџевића бр.13/а – водомер 3/4”

– Дисић Зоран – Рифата Бурџевића бр.11 – водомер 3/4”

– Јовић Јелена – Рифата Бурџевића бр.13 – водомер 3/4”

– Јовановић Станко – Рифата Бурџевића бр.4 – водомер 3/4”

– Раћиповић Бобан – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Бајрамовић Славољуб – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Селимовић Јованка – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Селимовић Зоран – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Мамутовић Сафет – Рифата Бурџевића бр.23 – водомер 3/4”

– Апостоловић Новица – Рентгенова бб – водомер 3/4”

– Митић Радмила – Рентгенова бр.4 – водомер 3/4”

– Митић Даница – Рентгенова бр.6 – водомер 3/4”

– Ристић Александар – Француска бр.21 – водомер 3/4”

– Поповић Сретен – Француска бр.28 – водомер 3/4”

 

2.Интервенција код потрошача:

– Шабановић Шериф  – Делиградска бр.34

– Кућни савет 4 – 22. Децембар бр.2.