Дневнe активности

                            Сервиса за замену и поправку водомера                    

                               JП „Вoдовод“ Bрање 28.03.2018.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Кућни савет – Партизански Пут бр.10 – водомер Ø50

– Спасић Будимир – локал – венчанице – Боре Станковића бр.11 – водомер 3/4”

– Цветковић Бора – сел.Златокоп – водомер 3/4”

– Димитријевић Мара – Краља Стефана Првовенчаног бр.50 – водомер 1/2V

– Стојановић Зоран – Аугуста Цесарца бр.4 – водомер 3/4”

– Стефановић Ј.Бојан – Аугуста Цесарца бр.3/2 – водомер 3/4”

– Николић Томислав – Аугуста Цесарца бр.7/а – водомер 3/4”

– Спасић Зоран – Аугуста Цесарца бр.8 – водомер 3/4”

– Стојановић Евица – Аугуста Цесарца бр.14 – водомер 3/4”

– Здравковић Братислав – Аугуста Цесарца бр.20/2 – водомер 3/4”

– Недељковић Иван – Аугуста Цесарца бр.25 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Радивоје – Аугуста Цесарца бр.7/а – водомер 3/4”

2.Сервисирање и баждарење 1/2V водомера код потрошача:

– Стоилковић Стојадин – Есперанто бр.14 – стан 20