Извештај дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера
Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“

Bрање – Четвртак – 27.02.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Фарбање 60 водомера 3/4” и везивање бломбе на истих – завршено

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша
– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 12 водомера 3/4” и 2 водомера 6/4” – завршено

– Мајстор…………………………………Спасић Перица

2.Поправка 10 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав

3.Сервисирање 10 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан

4.Замена водомера код потрошача:

– Јовановић Часлав – Ђуре Салаја бр.20 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Спасић Зоран – Дечанска бр.16 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Здравковић Драган – Драгија Стефановића Скакавца бб – водомер 3/4” – пукло стакло – водомер замењен
– Стоиљковић Зоран – 22.Децембар бр.44 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Митић Надежда – Браће Вељковић бр.6 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Митић Надежда – Браће Вељковић бр.6 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Швељо Илија – Гаврила Принципа бр.8 – стан 4 – водомер 3/4” – пукло стакло – водомер замењен

5.Интервенције код потрошача:

– Станковић Стојадин – Топличка бр.30 – нема притисак – завршено
– Швељо Илија – Гаврила Принципа бр.8 – стан 4 – цури на водомер – завршено
– Поповић Душан – Задарска бр.20 – цури на водомер – завршено

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан
– Мајстор…………………………………Спасић Перица

6.Замена водомера код потрошача:

– Стошић Станиша – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен
– Стошић Бобан – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен
– Јанчић Србољуб – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен
– Стојановић Милорад – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен
– Крстић Бора – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен

7.Санација хаварије која јенастала приликом замене водомера код потрошача ( пукла цев )

– Илић С.Војислав – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – завршено

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав

У Врању, 27.02.2020.године
Пословођа сервисне службе
Сузана Станојковић