Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера
Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Петак – 28.02.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Овера 60 водомера 3/4”

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша
– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 12 водомера 3/4”

– Мајстор…………………………………Спасић Перица

2.Замена водомера код потрошача:

– Јовановић Радица – Боре Станковића бр.94 – стан 50 – водомер 3/4”
– Симић Трајан – Солунских Ратника бб – водомер 3/4”

– Здравковић Даница – Трифуна Стошића бб – водомер 3/4”
– Алијевић Станко – Радована Драговића бр.27 – водомер 3/4”
– Шишковић Сафет – Радована Драговића бр.20/1 – водомер 3/4”
– Николић Благоје – Радована Драговића бр.35 – водомер 3/4”
– Станковић Јанча – Радована Драговића бр.37 – водомер 3/4”
– Камберовић Ида – Радована Драговића бр.33 – водомер 3/4”
– Реџеповић Шериф – Радована Драговића бр.28 – водомер 3/4”
– Куртић Незир – Радована Драговића бр.26/а – водомер 3/4”
– Камберовић Стојадин – Радована Драговића бр.26 – водомер 3/4”
– Алијевић Стојан – Радована Драговића бр.24 – водомер 3/4”
– Станојковић Стојадин – Радована Драговића бр.22 – водомер 3/4

– Шишковић Енвер – Радована Драговића бр.20 – водомер 3/4”
– Давитков Илија – Радована Драговића бр.18 – водомер 3/4”
– Миладинов Вене – Радована Драговића бр.10 – водомер 3/4”
– Јорданов Симеон – Радована Драговића бр.8 – водомер 3/4”
– Динов Станиша – Радована Драговића бр.4 – водомер 3/4”
– Станчев Станиша – Радована Драговића бр.15 – водомер 3/4”
– Трајковић Момчило – Радована Драговића бр.8 – водомер 3/4”
– Цветков Добри – Радована Драговића бр.7 – водомер 3/4”
– Цветков Сузана – Радована Драговића бр.5 – водомер 3/4”

– Китановић Светозар – Брегалничка бр.6 – водомер 3/4”
– Спасић Бранка – Ратка Митровића бр.29 – водомер 3/4”
– Бошковић Сретен – Ратка Митровића бр.12 – водомер 3/4”
– Дончић Сима – Ратка Митровића бр.14 – водомер 3/4”
– Јованчов Миле – Ратка Митровића бр.27 – водомер 3/4”
– Стојановић Александар – Ратка Митровића бр.25 – водомер 3/4

– Борисов Славица – Ратка Митровића бр.19/а – водомер 3/4”
– Грозданов Стојан – Ратка Митровића бр.13 – водомер 3/4”
– Поповић Славољуб – Ратка Митровића бр.7 – водомер 3/4”
– Митић Благоја – Ратка Митровића бр.2 – водомер 3/4”

3.Интервенције код потрошача:

– Љотић Небојша – Карађорђева бр.20 – нема притисак
– Симић Трајан – Солунских Ратника бб – поставити шапе на водомер

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан
– Мајстор…………………………………Спасић Перица

4.Замена водомера код потрошача:

– Стошић З.Горан – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Миленковић Небојша – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Ристић Драган – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Костић Чеда – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стошић Бобан – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Станковић Ј.Новица – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стаменковић Мирослав – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Тасић Миодраг – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Ристић С.Петар – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Николић Драган – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Алксић Зоран – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Миленковић Далибор – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стојковић Снежана – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Митић Петар – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Јованчевић Радица – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Тасић С.Бранко – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Станковић Срба – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Јовановић Јован – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Јовановић Петар – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Јанчић Србољуб – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стојановић Милорад – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Митић Сретен -сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Крстић Предраг – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Станковић Бора – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Младеновић Зоран – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стојановић Ранко – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Илић Војислав – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Јанчић Ика – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стојковић В.Слађан – Топлац – водомер 3/4”
– Стојковић Благоје – Топлац – водомер 3/4”

– Стаменковић Ђорђе -Топлац – водомер 3/4”
– Алексић Јовица – Топлац – водомер 3/4”
– Стаменковић Слободан – Топлац – водомер 3/4”
– Ђорђевић Новица – Топлац – водомер 3/4”
– Томић Радован – Топлац – водомер 3/4”
– Јовић Ранђел – Топлац – водомер 3/4”
– Стошић Новица – Топлац – водомер 3/4”
– Ђорђевић Зоран – Топлац – водомер 3/4”
– Стаменковић Горан – Топлац – водомер 3/4”
– Ђорђевић Станко – Топлац – водомер 3/4”
– Јовић Боривоје – Топлац – водомер 3/4”
– Ристић Драган – Топлац – водомер 3/4”

– Мајстор………………………………...Тасић Бранислав

У Врању, 28.02.2020.године
Пословођа сервисне службе
Сузана Станојковић