Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                    Сервиса за замену и поправку водомера                        

JП „Вoдовод“ Bрање Уторак 28.02.2017.год.

1.Контрола 10 водомера 3/4”и писање извештај за истих

2.Прање 6 водомера 3/4” и фарбање 10 водомера 3/4”

3.Сервисирање 10 водомера 3/4”

4.Ицрпавање воде из шахте и очитавање водомера код потрошача