Извештај дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Четвртак – 26.12.2019.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих – завршено

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша

– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 4 водомера 3/4” – завршено

– Помоћни радник…………………….Јањић Миша

2.Замена водомера код потрошача:

– Златановић Видосав – 12.Ударне Бригаде бр.9– водомер 3/4” – водомер замењен

– Пејчић Горан – Ужичка бр.20 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Станковић Ружица – Ужичка бр.12 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Ђорђевић Драгослав – Јурице Рибара бр.31 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Стојановић Светислав – Ужичка бр.3 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Цветковић Јагода – Ужичка бр.2/а – водомер 3/4” – водомер замењен

3.Сервисирање и баждарење водомера 1”(контролног водомера) код потрошача:

– Дом ученика средњих школа – Моше Пијаде – завршено

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

– Мајстор………………………………….Тасић Бранислав

У Врању, 26.12.2019.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић