Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Петак – 27.12.2019.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Везивање бломбе на 30 водомера 3/4”,3 водомера 1/2V,3 водомера 1/2” и 2 водомера 1” и овера истих

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша

– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Замена водомера код потрошача:

– Спасић Цанко – Охридска бр.20 – водомер 3/4”

– Спирић Димитрије – Охридска бр.17 – водомер 3/4”

– Јовић Љиљана – Охридска бр.16 – водомер 3/4”

– Стошић Предраг – Охридска бр.13 – водомер 3/4”

– Цветановић Мимица – Охридска бр.11 – водомер 3/4”

– Лазаревић Славољуб – Охридска бр.5 – водомер 3/4”

– Трајковић Југослав – Охридска бр.12 – водомер 3/4”

– Михајловић Томислав – Охридска бр.8 – водомер 3/4”

– Станковић Живко – Охридска бр.2 – водомер 3/4”

– Костић Предраг – Мирослава Крлеже – бб

– Ристић Небојша – Мирослава Крлеже бр.18 – водомер 3/4”

– Антић Власта – Мирослава Крлеже бр.14 – водомер 3/4”

– Анђелковић Влада – Мирослава Крлеже бр.20 – водомер 3/4”

2.Замена пропусног вентила 3/4” код потрошача:

– Недељковић Душан – Чегарска бр.16

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

– Мајстор………………………………….Тасић Бранислав

У Врању, 27.12.2019.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић