Дневнe активности

                               Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање 27.10.2017.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– АМАСИС ДОО Београд – Булевар Авној-а – водомер Ø100

– Демировић Драги – Грамађе бр.50 – водомер 3/4”

– Стошић Андрија – Церска бр.11 – водомер 3/4”

2.Замена пропусног вентила 3/4” код потрошача:

– Демировић Драги – Грамађе бр.50