Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                      Сервиса за замену и поправку водомера                      

J.П.“Вoдовод“Bрање Среда 27.04.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Митић Горан – Дубница – водомер 3/4”

– Милановић Светлана – Есперанто– водомер 1/2V

– Jaкшић Светозар – Лењинова бр.18 – стан 10 – водомер 1/2”

– Јовић Божидар – Војводе Мишића бр.16– водомер 3/4”

– Недељковић Александар – Љубомира Гроздановића бр.6/1 – водомер 3/4”

– Миленковић Росанда – Војводе Мишића бр.27 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Младен – Грачаничка бр.53 – водомер 3/4”

– Ивановић Зоран – Станка Пауновића бр.2 – водомер 3/4”

– Томић Јасмина – Станка Пауновића бр.1– водомер 3/4”

– Богдановић Драгослав – Душана Трајковића бб – водомер 3/4”

– Станојковић Момчило – Владимира Роловића бр.1 – водомер 3/4”

– Нисић Зоран – Владимира Роловића бб – водомер 3/4”                                                                                                                 

– Николић Мира – Слободана Пенезића бр.2- водомер 3/4”

– Месна заједница – Слободана Пенезића бб- водомер 3/4”

– Стојковић Дејан – Даринке Стаменковића бр.11 – водомер 3/4”

– Михајловић Драгољуб – Собинска бр.17 – водомер 3/4”

– Величковић Стојна – Собинска бр.22 – водомер 3/4”