Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Понедељак – 27.01.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 20 водомера 3/4” и писање извештај за истих

– Контролор II………………………..Николић Слободан

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Поправка 10 водомера 3/4”

– Мајстор………………………………..Тасић Бранислав

2.Сервисирање 10 водомера 3/4”

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

3.Замена водомера код потрошача:

– Трајковић Александар – Матије Александар – водомер 3/4”

– Илић Сретен – Шумадијска бр.23 – водомер 3/4”

– Стошић Стојанка – Дечанска бр.1 – водомер 3/4”

– Максић Ранђел -Дечанска бр.2 – водомер 3/4”

– Цветковић Јован – Дечанска бр.9 – водомер 3/4”

– Цветковић Славољуб – Дечанска бр.9 – водомер 3/4”

– Поповић Александар – Дечанска бр.13 – водомер 3/4”

– Крстић Цвета – Дечанска бр.12 – водомер 3/4”

– Николић Воја -Дечанска бр.15/1 – водомер 3/4”

– Спасић Зоран – Дечанска бр.16 – водомер 3/4”

– Стаменковић Ружица – Дечанска бр.17 – водомер 3/4”

– Пауновић Василије – Дечанска бр.21 – водомер 3/4”

– Цветковић Јован – Дечанска бр.20 – водомер 3/4”

– Миловановић Чедомир -Дечанска бр.22 – водомер 3/4”

– Ташковић Александар – Дечанска бр.23 – водомер 3/4”

– Кнежевић Зоран – Дечанска бр.23/а – водомер 3/4”

4.Баждарење водомера 3/4” код потрошача:

– Симонов Милча – Франца Розмана бр.3

– Мајстор………………………………..Тасић Бранислав

– Мајстор………………………………...Станковић Дејан

– Мајстор………………………………...Спасић Перица

У Врању, 27.01.2020.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић