Извештај дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Среда – 25.12.2019.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих – завршено

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша

– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 1 водомера 3/4” – завршено

– Помоћни радник…………………….Јањић Миша

2.Поправка 10 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор………………………………….Тасић Бранислав

3.Сервисирање 10 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

4.Замена водомера код потрошача:

– Јовановић Боривоје – Ђорђа Андрејевића Куна бр.12 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Пословни простор бр.1 – Цветковић Игор – Партизанска бр.11/б – водомер 3/4” – водомер замењен

– Капела – ЈКП Комрад Врање – Симе Погачаревића бр.97 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Костић Коста – Ратка Павловића бр.15 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

– Мајстор………………………………….Тасић Бранислав

У Врању, 25.12.2019.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић