Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Четвртак – 26.12.2019.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша

– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 4 водомера 3/4”

– Помоћни радник…………………….Јањић Миша

2.Замена водомера код потрошача:

– Златановић Видосав – 12.Ударне Бригаде бр.9– водомер 3/4”

– Пејчић Горан – Ужичка бр.20 – водомер 3/4”

– Петровић Зорана – Тихомир – Ужичка бб – водомер 3/4”

– Станковић Ружица – Ужичка бр.12 – водомер 3/4”

– Јањић Зоран – Ужичка бр.10 – водомер 3/4”

– Јанчић Васа – Ужичка бр.11 – водомер 3/4”

– Јовић Александар – Ужичка бр.7 – водомер 3/4”

– Здравковић Љубомир – Ужичка бр.2/5 – водомер 3/4”

– Стојановић Свеислав – Ужичка бр.3 – водомер 3/4”

– Цветковић Јагода – Ужичка бр.2/а – водомер 3/4”

– Костић Предраг – Мирослава Крлеже – бб

– Ристић Небојша – Мирослава Крлеже бр.18 – водомер 3/4”

– Антић Власта – Мирослава Крлеже бр.14 – водомер 3/4”

– Анђелковић Влада – Мирослава Крлеже бр.20 – водомер 3/4”

3.Сервисирање и баждарење водомера 1”(контролног водомера) код потрошача:

– Дом ученика средњих школа – Моше Пијаде

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

– Мајстор………………………………….Тасић Бранислав

У Врању, 26.12.2019.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић