Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                   за ПОНЕДЕЉАК 26.11.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ– Одгушење, чишћење и испирање канализације у ул. Радничкој код Железничке станице, Партизански пут и Ђуре Ђаковића,

2. Скидање муљне пумпе у ул. Радничкој код Железничке станице,

3. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Верице Бараћ,

4. Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Ратка Митровића 16,

5. Нивелисање шахтног поклопца у ул. Нишкој 20 иДубровачкој.