Dnevne aktivnosti službe Održavanja

J.P. „ VODOVOD “ Vranje

Za PONEDELJAK 26.07.2021. godina

1.KANAL DŽET–

2. Sanacija havarije na vodovodnoj mreži po radnom nalogu, u krugu Simpa, majstor Đorđević Zoran + 2 kanalizatora Raimović Robert, Bajramović Selistar, 1 p.k. radnik Stošić Stefan

3. Sanacija havarije na vodovodnoj mreži , u ulici Kraljevića Marka, majstor Mitić Dalibor, 2 p.k. radnik Đorđević Mile, Nikolić Dragan

4. Sanacija havarije na fekalnoj šahti, u u lici Bekana Jovanovića i ugao Bekenove, 1 p.k. radnik Stojanović Slađan, 1 tesar Stošić Stojadin

5. Sanacija havarije na vodovodnoj mreži, u ulici Skadarska 22, 2 p.k. Petrović Miloš, Iljazović Mirtez

OBAVEŠTENJE POTROŠAČIMA

J.P. „Vodovod“ Vranje preporučuje korisnicima da po nestanku vode, a po normalizaciji vodosnabdevanja ne koriste vodu za piće i pripremu hrane sledeća dva sata, a da u tom periodu izvrše ispiranje kućnih instalacija.

Voda je ispravna hemijski i bakteriološki, ali zbog transporta čestica iz cevovoda nakon obavljene intervencije nije preporučljivo koristiti je u gore pomenute svrhe u naredna dva sata po normalizaciji vodosnabdevanja.

26.07.2021. godina

Rukovodilac

Službe Održavanja