Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                         

  „Вoдовод“ Bрање 26.07.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Итис – ДОО Врање – Суви Дол – водомер 3/4”

– Ђорђевић Сретен – Марије Кири бр.14 – водомер 3/4”

– Пешић Жика – Суви Дол – водомер 3/4”

– Станисављевић Воја – Ђуре Салаја бр.11 – водомер 3/4”

– Пешић Ратко – Ђуре Салаја бр.13 – водомер 3/4”

– Вељковић Владимир – Ђуре Салаја бр.18 – водомер 3/4”                                                                                                                                                   – Станковић СлавољубЂуре Салаја бр.15/а – водомер 3/4”                                                                                                                                             – Ђорђевић Миодраг – Ђуре Салаја бр.22 – водомер 3/4”

– Стојковић Душко – Ђуре Салаја бр.17 – водомер 3/4”                                                                                                                                                          – Митић СрбољубЂуре Салаја бр.19 – водомер 3/4”

– Трајковић НебојшаЂуре Салаја бр.26 – водомер 3/4”

– Нисић Сарафин Ђуре Салаја бр.21 – водомер 3/4”                                                                       

– Стоилковић Прока – Ђуре Салаја бр.30 – водомер 3/4”

– Јовановић Момчило – Ђуре Салаја бр.32 – водомер 3/4”

– Ристић Горан – Ђуре Салаја бр.34 – водомер 3/4”

– Аритоновић Славољуб – Ђуре Салаја бр.33 – водомер 3/4”

 

2.Реконструкција водоводног прикључка од уличног вентила до постојећи водомер код потрошача:

Стошић Стана – Хусинских Рудара бр.7