Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера            

„Вoдовод“ Bрање 26.07.2018.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Максимовић Светозар – Сутјескина бр.51 – водомер 3/4”

– Максимовић Славољуб – Сутјескина бр.51 – водомер 3/4”

– Михајловић Александар – Сутјескина бр.50/1 – водомер 3/4”

– Стојилковић Влада – Сутјескина бр.48 – водомер 3/4”

– Симоновић Благоје – Сутјескина бр.49 – водомер 1/2”

– Станковић Стојан – Сутјескина бр.44 – водомер 3/4”

– Антић Србољуб – Сутјескина бр.43/1 – водомер 3/4”

– Јовановић Љиљана – Сутјескина бр.42 – водомер 3/4”

– Јањић Гордана – Сутјескина бр.41 – водомер 3/4”

– Јовановић Жика – Сутјескина бр.39 – водомер 3/4”

– Стојилковић Војислав – Сутјескина бр.36 – водомер 3/4”

– Богдановић М.Вујица – Сутјескина бр.30 – водомер 3/4”

– Пешић Душанка – Сутјескина бр.27 – водомер 3/4”

– Дејановић Р.Драган – Сутјескина бр.25 – водомер 3/4”

– Стаменковић Цветко – Сутјескина бр.23 – водомер 3/4”

– Петровић Властимир – Сутјескина бр.21 – водомер 1/2”

– Илић Бранко – Сутјескина бр.28 – водомер 3/4”

– Стаменковић Параскева – Сутјескина бр.26 – водомер 3/4”

– Стојковић Стојадин – Сутјескина бр.17/а – водомер 3/4”

– Машковић Војкан – Сутјескина бр.15 – водомер 1/2”

– Јовановић Радисав – Сутјескина бр.11 – водомер 3/4”

– Ташковић Благоје – Сутјескина бр.18 – водомер 3/4”

– Ташковић Јовица – Сутјескина бр.18 – водомер 3/4”

– Тошић Нада – Сутјескина бр.16 – водомер 3/4”

– Ташковић Ведран – Ивица -Сутјескина бр.14 – водомер 3/4”

– Марковић Станислава – Сутјескина бр.10 – водомер 3/4”

– Вучковић Ратобир – Сутјескина бр.8/2 – водомер 3/4”

– Поповић Сотир – Сутјескина бр.8/1 – водомер 3/4”

– Богдановић Момчило – Сутјескина бр.6 – водомер 3/4”

– Манчић Никола – Сутјескина бр.3/1 – водомер 3/4”

– Поповић Стојадин – Сутјескина бр.3 – водомер 3/4”

2.Интервенција код потрошача:

– Митић Јагода – Вељка Влаховића бр.10