Дневнe активности

                            Сервиса за замену и поправку водомера                      

   „Вoдовод“ Bрање 26.03.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Стојановић Зоран – Аугуста Цесарца бр.4 – водомер 3/4”

– Стефановић Ј.Бојан – Аугуста Цесарца бр.3/2 – водомер 3/4”

– Николић Томислав – Аугуста Цесарца бр.7/а – водомер 3/4”

– Спасић Зоран – Аугуста Цесарца бр.8 – водомер 3/4”

– Стојановић Евица – Аугуста Цесарца бр.14 – водомер 3/4”

– Здравковић Братислав – Аугуста Цесарца бр.20/2 – водомер 3/4”

– Недељковић Иван – Аугуста Цесарца бр.25 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Радивоје – Аугуста Цесарца бр.7/а – водомер 3/4”

– Јањић велимир – Прешернова бр.1 – водомер 3/4”

– Стојановић Сава – Прешернова бр.4 – водомер 3/4”

– Марковић Слађан – Прешернова бр.18 – водомер 3/4”

– Марковић Стојче – Прешернова бр.20 – водомер 3/4”

– Крстић Ђорђија – Раданска бр.19 – водомер 3/4”

– Митић Милорад – Раданска бр.15 – водомер 3/4”                                                 

– Митић Лена – Лењинова бр.28 – стан 19 – водомер 1/2”

– Станојевић Моника – Кајмакчаланска бр.20 – водомер 3/4”

– Димитријевић Живота – Кајмакчаланска бр.9 – водомер 3/4”

– Илић Мирослав – Кајмакчаланска бр.31 – водомер 3/4”

– Митић Светозар – Кајмакчаланска бр.53/а – водомер 3/4”

– Мишић Горан – Кајмакчаланска бр.58 – водомер 3/4”

– Цветковић Сретен – Божидара Аџије бр.5 – водомер 3/4”

– павловић Воја – Божидара Аџије бр.16 – водомер 3/4”

– Николић Благоје – Божидара Аџије бр.12 – водомер 3/4”