Извештај дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера
Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Уторак – 25.02.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 20 водомера 3/4” и писање извештај за истих – завршено

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша
– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 10 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор…………………………………Спасић Перица

2.Поправка 10 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав

3.Сервисирање 10 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан

4.Замена водомера код потрошача:

– Станковић Светозар – Божидара Аџије бр.41 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Маринковић Томислав – Стојадина Анђелковића Чиче бр.5 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Томић Богица – Есперанто бр.4/2 – стан 27 – водомер 1/2” – водомер замењен

– Богдановић Добрила – Милоша Обилића бр.6 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Николић Чедомир – Милентије Поповића бр.3 – стан 23 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Арсић Марина – Пролетерских Бригада бр.9 – стан 4 – водомер 1/2” – водомер замењен
– Арсић Цветко – Мајке Јевросиме бр.13 – водомер 3/4” – водомер замењен

5.Интервенције код потрошача:

– Станковић Светозар – Божидара Аџије бр.41 – нема притисак – завршено
– Краља Стефана Првовенчаног бр.135 – демонтажа водомера – завршено
– Црвени Крст – Трг Братства и Јединства – контрола водомера – завршено

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан
– Мајстор…………………………………Спасић Перица

6.Замена водомера код потрошача:

– Стошић З.Горан – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен
– Стојилковић Милорад – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен
– Алексић Миодраг – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен
– Анђелковић Ж.Дејан – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен
– Стојановић Мирослав – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен
– Недељковић Јован – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав

У Врању, 25.02.2020.године
Пословођа сервисне службе
Сузана Станојковић