Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера
Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање ж

– Уторак – 25.02.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша
– Контролор II………………………..Николић Слобода

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 12 водомера 3/4”

– Мајстор…………………………………Спасић Перица

2.Поправка 10 водомера 3/4”

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав

3.Сервисирање 10 водомера 3/4”

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан

4.Замена водомера код потрошача:

– Тасић Сретен – Ђуре Салаја бр.12 – водомер 3/4”
– Јовановић Радица – Боре Станковића бр.94 – стан 50 – водомер 3/4”
– Кућни савет – Лењинова бр.19 – водомер 6/4”
– Јовчић Зорица – Душана Стаменковића бб – водомер 3/4” – пукло стакло
– Кућни савет – Иве Лола Рибара бр.14 – водомер 6/4”
– Стојановић Слободан – Бојничких Жртава бр.1 – водомер 3/4”
– Стојилковић Трајко – Мете Барјактара бр.6 – водомер 3/4”
– Мишић Бранка – локал – перионица – Васе Смајевића бб – водомер 3/4”

– Здравковић Драган – Драгија Стефановића Скакавца бб – водомер 3/4”

– Демировић Небат – Триглавска бр.8 – водомер 3/4”
– Борисов Славица – Ратка Митровића бр.19/а – водомер 3/4”
– Нешић Драган – Суви Дол – водомер 3/4”
– Стошић Сретен – Суви Дол – водомер 3/4”

– Ђорђевић Петар – Хајдук Вељкова бр.2 – водомер 3/4”
– Китановић Светозар – Брегалничка бр.6 – водомер 3/4”
– Спасић Бранка – Ратка Митровића бр.29 – водомер 3/4”
– Бошковић Сретен – Ратка Митровића бр.12 – водомер 3/4”
– Дончић Сима – Ратка Митровића бр.14 – водомер 3/4”
– Јованчов Миле – Ратка Митровића бр.27 – водомер 3/4”
– Стојановић Александар – Ратка Митровића бр.25 – водомер 3/4”
– Борисов Славица – Ратка Митровића бр.19/а – водомер 3/4”
– Грозданов Стојан – Ратка Митровића бр.13 – водомер 3/4”
– Поповић Славољуб – Ратка Митровића бр.7 – водомер 3/4”
– Митић Благоја – Ратка Митровића бр.2 – водомер 3/4”

5.Интервенције код потрошача:

– Станковић Стојадин – Топличка бр.30 – нема притисак

– Мајстор………………………………...Станковић Дејан
– Мајстор…………………………………Спасић Перица

6.Замена водомера код потрошача:

– Стошић З.Горан – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Миленковић Небојша – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Ристић Драган – сел.Ћуковац – водомер 3/4”

– Костић Чеда – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стошић Бобан – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Станковић Ј.Новица – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стаменковић Мирослав – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стојановић Станојко – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Милосављевић Драги – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Тасић Миодраг – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Ристић С.Петар – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Крстић Д.Слободан – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Николић Драган – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Алксић Зоран – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Миленковић Далибор – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стојковић Снежана – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Митић Петар – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Јованчевић Радица – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Тасић С.Бранко – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Станковић Срба – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Јовановић Јован – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Јовановић Петар – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Јанчић Србољуб – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стојановић Милорад – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Митић Сретен -сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Илић С.Војислав – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Крстић Предраг – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Станковић Бора – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Младеновић Зоран – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стојановић Ранко – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Илић Војислав – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Јанчић Ика – сел.Ћуковац – водомер 3/4”
– Стојковић В.Слађан – Топлац – водомер 3/4”
– Стојковић Благоје – Топлац – водомер 3/4” – Стаменковић Ђорђе -Топлац – водомер 3/4”
– Алексић Јовица – Топлац – водомер 3/4”
– Стаменковић Слободан – Топлац – водомер 3/4”
– Ђорђевић Новица – Топлац – водомер 3/4”
– Томић Радован – Топлац – водомер 3/4”
– Јовић Ранђел – Топлац – водомер 3/4”
– Стошић Новица – Топлац – водомер 3/4”
– Ђорђевић Зоран – Топлац – водомер 3/4”
– Стаменковић Горан – Топлац – водомер 3/4”
– Ђорђевић Станко – Топлац – водомер 3/4”
– Јовић Боривоје – Топлац – водомер 3/4”
– Ристић Драган – Топлац – водомер 3/4”

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав

У Врању, 25.02.2020.године
Пословођа сервисне службе
Сузана Станојковић