Извештај дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Уторак – 24.12.2019.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих – завршено

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша

– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 4 водомера 3/4” – завршено

– Помоћни радник…………………….Јањић Миша

2.Поправка 20 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор………………………………….Тасић Бранислав

3.Сервисирање 10 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

4.Замена водомера код потрошача:

– Петковић Драгутин – Партизанска бр.4 – Вр.Бања – водомер 3/4” – водомер замењен

5.Санација хаварије која је нестала приликом замене водомера код потрошача:

– Дечји вртић “Сунце” – 1.Мај – цури на водомер – завршено

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

– Мајстор………………………………….Тасић Бранислав

У Врању, 24.12.2019.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић