Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                     за ПОНЕДЕЉАК 25.12.2017.године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже: ВОЗИЛО ЋЕ ДАНАС РАДИТИ ПО ПОЗИВУ ГРАЂАНА

2.Санација хаварије на водоводној мрежи у селу Златокоп,

3. Ископ на проналажењу уличног вентила у селу Златокоп,

4.Санација хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Благоја Паровића,

5. Израда прикључка на водоводној мрежи у ул. Змај Јове,

5. Нивелисање шахтног поклопца у ул. Владимира Трајковића,

6. Реконструкција шахте на фекалној канализацији у ул. 1. Мајa.