Дневнe активности

                            Сервиса за замену и поправку водомера                    

     „Вoдовод“ Bрање 25.10.2017.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Милић Радица – Пионирска бр.14/стан 7 – водомер 3/4”

– Антић Драган – Смоница бр.8 – водомер 3/4”

– Тасић Нада – Есперанто бр.10/1 – стан 8 – водомер 1/2V

– Стаменковић Иван – Сол”А” стан 1 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Божидар – Сол”А” стан 7 – водомер 3/4”

– Митић Сузана – Сол”А” стан 8 – водомер 3/4”

– Стаменковић Љубомир – Сол”А” стан 15 – водомер 3/4”

– Милошевић Радмила – Сол”Б” стан 1 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Стела – Сол”А” стан 5 – водомер 3/4”

– Јањић Василије – Сол”Б” стан 10 – водомер 3/4”

– Стевановић Миодраг – Сол”Б” стан 28 – водомер 3/4”

– Поповић Бранислав – Сол”Б” стан 33 – водомер 3/4”

– Ахмедовић Зенко -Сол”Б” стан 34 – водомер 3/4”

– Стајковић Ивана – Сол”Б” стан 35 – водомер 3/4”

– Андрејевић Мирољуб – Сол”Б” стан 37 – водомер 3/4”

– Стојковић Стојадин – Сол”Б” стан 39 – водомер 3/4”