Дневне активности службе одржавања
Ј.П. „ ВОДОВОД “
Врање за УТОРАК 25.10.2016.год.

1. КАНАЛ ЏЕТ – Отчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже у улици: Марије Кири, Ђуре Ђаковића

2. Санација хаварије на водоводној мрежи у ул. Радничкој код мотела

3. Санација хаварије на уличном вентилу на водоводној мрежи у ул. Радничкој за „Санч“

4. Израда прикључка на водоводној мрежи у ул. Алексеја Дуракова

5. Израда прикључка на водоводној мрежи у ул. Танаска Рајића

6. Тражење и обележавање прикључка у ул. Кнеза Милоша 65 и 71