Дневне активности

                        Сервиса за замену и поправку водомера                        

J.П.“Вoдовод“BрањеСреда25.01.2017.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера ¾

II.Сервисзазаменуипоправкуводомера:                                          

1.Замена водомера код потрошача:

– Најдић Божидар – Пере Мачкатовца бр.97 – водомер 3/4”

2.Замена пропусног вентила код потрошача:

– Цветковић Вера – Карађорђева бр.3/1 – вентил 1/2”

– Библиотека – Врање – Краља Петра I Ослободиоца – Вр.Бања – вентил 3/4”