Дневнe активности

                 Сервиса за замену и поправку водомера              

         „Вoдовод“ Bрање25.09.2017.год.

1.Замена водомера код потрошача:

-Јоцић Славољуб – Топлац – водомер 3/4”

-Димитријевић Ђорђе – Топлац – водомер 3/4”

– Јовић Ранђел – Топлац – водомер 3/4”

– Илић Бора – Топлац – водомер 3/4”

-Петровић Срба – Топлац – водомер 3/4”

-Илић В.Сретен – Топлац – водомер 3/4”

-Петровић Драган – Топлац – водомер 3/4”

– Јанчић Михајло – Топлац – водомер 3/4”

– Славковић Мика – Топлац – водомер 3/4”

– Јанчић Предраг – Топлац – водомер 3/4”

– Јанковић Мирослава – Топлац – водомер 3/4”

– Јанковић Сава – Топлац – водомер 3/4”

– Јанковић Бранислав – Топлац – водомер 3/4”

– Стајић Станија – Топлац – водомер 3/4”

– Стошић Драган – Топлац – водомер 3/4”

– Стојковић Миле – Топлац – водомер 3/4”

– Стаменковић Д. Бошко – Топлац – водомер 3/4”

– Стајић Боривоје – Топлац – водомер 3/4”

– Јанковић Благица – Топлац – водомер 3/4”

– Јоцић Трифун – Топлац – водомер 3/4”

– Илић М. Драгољуб – Топлац – водомер 3/4”

– Ђорђевић Зоран – Топлац – водомер 3/4”

– Стоиљковић Станко – Топлац – водомер 3/4”

– Стаменковић Власта – Топлац – водомер 3/4”

– Ивковић Драган – Топлац – водомер 3/4”

– Петковић Миле – Топлац – водомер 3/4”

– Ђорђевић Станко – Топлац – водомер 3/4”

– Јовић Боривоје – Топлац – водомер 3/4”

– Стошић Слободан – Топлац – водомер 3/4”

– Анђелковић Станиша – Топлац – водомер 3/4”

– Димитријевић Славко – Топлац – водомер 3/4”

– Стајић Слободан – Топлац – водомер 3/4”

– Петровић Сретен – Топлац – водомер 3/4”

– Јовић Милорад – Топлац – водомер 3/4”

– Младеновић Санде – Топлац – водомер 3/4”