Dnevne aktivnosti službe Održavanja

J.P. „ VODOVOD “ Vranje

za SREDA 25.08.2021. godina

1.KANAL DŽET– Odgušenje, čišćenje i ispiranje kanalizacione mreže – Vozilo će danas raditi po pozivu građana

2. Sanacija havarije na kanalizacionoj mreži u ul. Bekana Jovanovića 7, 3 kanalizatora Raimović Robert, Bajramović Selistar, Anđelović Dejan

3. Izrada priključka na vodovodnoj mreži po r.n. 510/21 u ul. Kralja Milutina 3, majstor Đorđević Zoran + 2 p.k. radnika Nikolić Martin, Iljazović Mirtez

4. Sečenje asfalta, priprema za izradu priključka u ul. Kolubarska 14, 2 p.k. radnika Đorđević Mile, Nikolić Dragan

5. Sanacija havarije na priključnom vodu na vodovodnoj mreži u ul. Omladinska 45, majstor Anđelković Saša + 3 p.k. radnika Salimović Dragan, Stojanović Slađan, Petrović Miloš

OBAVEŠTENJE POTROŠAČIMA

J.P. „Vodovod“ Vranje preporučuje korisnicima da po nestanku vode, a po normalizaciji vodosnabdevanja ne koriste vodu za piće i pripremu hrane sledeća dva sata, a da u tom periodu izvrše ispiranje kućnih instalacija.

Voda je ispravna hemijski i bakteriološki, ali zbog transporta čestica iz cevovoda nakon obavljene intervencije nije preporučljivo koristiti je u gore pomenute svrhe u naredna dva sata po normalizaciji vodosnabdevanja.

25.08.2021. godina

Rukovodilac

Službe Održavanja