Дневнe активности

                       Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање 05.04.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Илић Благица – Оца Јустина Поповића бр.15/2 – водомер 1/2”

– Тасић Станимир – Филипа Вишњића бр.5 – водомер 3/4”

– Аритоновић Раде – Јанка Веселиновића бр.13 – водомер 3/4”

– Младеновић Соња – Јанка Веселиновића бр.10 – водомер 3/4”

– Ненков Илија – Јанка Веселиновића бр.7 – водомер 3/4”

– Стевановић Светозар – Јанка Веселиновића бр.4 – водомер 3/4”

– Милић Зоран – Мирка Сотировића бр.42 – водомер 3/4”

– Трајковић Живко – Мирка Сотировића бр.46 – водомер 3/4”

– Костић Чедомир – Мирка Сотировића бр.14 – водомер 3/4”

– Јанковић Воја – Мирка Сотировића бр.10 – водомер 3/4”

– Стојановић Стамен – Чеде Стајића бр.10 – водомер 3/4”

– Јовановић Стојан – Мирка Сотировића бр.9 – водомер 3/4”

– Величковић Стојко – Пере Цветановића бр.25/а – водомер 3/4”

– Марковић Сима – Звонко – Ђуре Даничића бр.19 – водомер 3/4”

– Џикић Срба – стовариште – Виктора Бубња бб – водомер 3/4”

– Кућни савет – Кр.Стефана Првовенчаног бр.97 – водомер 6/4”

2.Замена пропусног вентила 3/4” код потрошача:

– Антанасијевић Ђорђе – Ђуре Пуцара бр.20

3.Интервенције код потрошача:

– Јовић Слободан – Златокоп

– Костић Божа – Максима Горког бр.29