Дневне активности

Лабораторије за контролисање водомера

                          Сервиса за замену и поправку водомера                          

J.П.“Вoдовод“ BрањеПонедељак 25.04.2016.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– О.Ш.”Доситеј Обрадовић” – Патриса Лумумбе – водомер Ø80/20

– ЈП.Србијашуме Шг – Маричка – водомер Ø150

2.Замена водомера код потрошача:

– Стојановић Сава – Милентије Поповића бр.3 – стан 7 – водомер 3/4”

– Михајловић Срђан – Милентије Поповића бр.2 – стан 19 – водомер 3/4”

– Михајловић Јовица -Милентије Поповића бр.3 – стан 10 – водомер 3/4”  

– Станојевић Славица – Милентије Поповића бр.3 – стан 18 – водомер 3/4”

– Недељковић Александар – Љубомира Гроздановића бр.6/1 – водомер 3/4”

– Митић Драгослав – Локал – Благоје Паровића бб– водомер 3/4”

– Илић Влајко – Македонска бр.9 – водомер 3/4”

– Станисављевић Власта – Омладинска бр.17 – водомер 3/4”

– Спирић Тихомир – Немањина бр.96 – водомер 3/4”

– Младеновић Станша – Немањина бр.59 – водомер 3/4”

– Станковић Владимир – Немањина бр.73 – водомер 3/4”

– Јањић Спаса – Цетињска бр.24 – водомер 3/4”

– Jовић Томислав – Војводе Мишића бр.25 – водомер 3/4”

– Томић Душан – Војводе Мишића бр.21 – водомер 3/4”

– Стошић Биљана – Војводе Мишића бр.17 – водомер 3/4”

– Јовић Божидар – Војводе Мишића бр.16 – водомер 3/4”

– Манић Љубиша – Војводе Мишића бр.1 – водомер 3/4”

– Бошковић Никола – 1.Мај бр.13 – водомер 3/4”

– Миленковић Росанда – Војводе Мишића бр.27 – водомер 3/4”

3.Контрола доводне водоводне инсталације код потрошача:

– Антић Спаса – Будисава Шошкића бр.29

– Цветковић Томислав – Кајмакчаланска бр.121/а