Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                           

    JП „Вoдовод“ Bрање 25.02.2019.год.

 

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Стојановић Андреја – Вељка Влаховића бр.3 – водомер 3/4”

– Стојановић Милутин – Вељка Влаховића бр.47/а – водомер 3/4”

– Златковић Бојча – Вељка Влаховића бр.47 – водомер 3/4”

– Златковић Раде – Вељка Влаховића бр.46 – водомер 3/4”

– Митић Нада – Вељка Влаховића бр.44 – водомер 3/4”

– Десић Божа – Вељка Влаховића бр.42 – водомер 3/4”

– Стојановић Бранко – Вељка Влаховића бр.45 – водомер 3/4”

– Петронијевић Душан – Вељка Влаховића бр.43 – водомер 3/4”

– Јанаћковић Душко – Вељка Влаховића бр.41 – водомер 3/4”

– Стошић Аца – Вељка Влаховића бр.38 – водомер 3/4”

– Милосављевић Србислав – Вељка Влаховића бр.37 – водомер 3/4”

– Димчић Томислав – Вељка Влаховића бр.35 – водомер 3/4”

– Јанковић Светозар – Мајке Јевросиме бр.1 – водомер 3/4”

– Јовановић Олга – Кр.Марка бр.49 – водомер 3/4”

– Станојевић Радисав – Ћипре Станковића бр.18 – водомер 3/4”

– Николић Драгана – Блаже Јовановића бр.50/а – водомер 3/4”

– Стаменковић Јовица – Блаже Јовановића бр.7 – водомер 3/4”

– Димић Драган – Блаже Јовановића бр.49 – водомер 3/4”

– Јовић Слободан – Блаже Јовановића бр.53 – водомер 3/4”

– Ћурчија Роска – Блаже Јовановића бр.52 – водомер 3/4”

– Тасић Милован – Блаже Јовановића бр.51 – водомер 3/4”

– Јањић Стојадин – Херцеговачка бр.20/1 – водомер 3/4”                                                                                                                                                   – Станојковић Петар – Херцеговачка бр.24 – водомер 3/4”

– Јовановић М.Душан – Херцеговачка бр.21 – водомер 3/4”

– Николић Снежана – Херцеговачка бр.23 – водомер 3/4”

– Стевановић Љиљана – Херцеговачка бр.25 – водомер 3/4”

– Златковић Благоја – Херцеговачка бр.38 – водомер 3/4”

– Арсић Војислав – Херцеговачка бр.29 – водомер 3/4”

– Додић Витомир – Херцеговачка бр.40 – водомер 3/4”

– Митић Горан – Виктора Бубња бр.14 – водомер 3/4”                                                                                                                                                         – Велинов Доситеј – Виктора Бубња бр.16 – водомер 3/4”

 

2.Интервенција код потрошача:

– Ристић Марица – Пролетерских Бригада бр.1/18