Дневне активности службе одржавања

                                            ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                       за ЧЕТВРТАК 25.01.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у улици Радничкој,

2.Замена пропусног вентила у ул. Иве Андрића 32,

3.Чишћење сливничких решетака атмосферске канализације у улици К. Стефана Првовенчаног

4.Чишћење сливничких решетака атмосферске канализације у улици Моше Пијаде.