Извештај Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Понедељак – 23.12.2019.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих – завршено

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша

– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 16 водомера 3/4” – завршено

– Помоћни радник…………………….Јањић Миша

2.Сервисирање 10 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

3.Замена водомера код потрошача:

– Стошић Стојанча – Вељка Влаховића бр.19 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Стошић Срђан – Вељка Влаховића бр.19 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Марковић Никола – Вељка Влаховића бр.14 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Величковић Драгољуб – Ђуре Салаја бр.37 – водомер 3/4” – водомер замењен

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

– Мајстор………………………………….Тасић Бранислав

У Врању, 23.12.2019.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић