Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера

Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање – Уторак – 24.12.2019.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4” и писање извештај за истих

– Контролор I…………………………Лазаревић Саша

– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 4 водомера 3/4”

– Помоћни радник…………………….Јањић Миша

2.Поправка 20 водомера 3/4”

– Мајстор………………………………….Тасић Бранислав

3.Сервисирање 10 водомера 3/4”

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

4.Замена водомера код потрошача:

– Петковић Драгутин – Партизанска бр.4 – Вр.Бања – водомер 3/4”

– Стојановић Андреја – Вељка Влаховића бр.3 – водомер 3/4”

– Златковић Бојча – Вељка Влаховића бр.47 – водомер 3/4”

– Златковић Раде – Вељка Влаховића бр.46 – водомер 3/4”

– Митић Нада – Вељка Влаховића бр.44 – водомер 3/4”

– Стојановић Бранко – Вељка Влаховића бр.45 – водомер 3/4”

– Петронијевић Душан – Вељка Влаховића бр.43 – водомер 3/4”

– Стошић Аца – Вељка Влаховића бр.38 – водомер 3/4”

– Милосављевић Србислав – Вељка Влаховића бр.37 – водомер 3/4”

– Илић Милош – Вељка Влаховића бр.36 – водомер 3/4”

– Младеновић Живко – Вељка Влаховића бр.32 – водомер 3/4”

– Пешић Станица – Вељка Влаховића бр.33 – водомер 3/4”

– Стоиљковић Добривоје – Вељка Влаховића бр.21 – водомер 3/4”

– Младеновић Вукадин – Вељка Влаховића бр.8 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Бора – Вељка Влаховића бр.6 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Станко – Вељка Влаховића бр.1 – водомер 3/4”

5.Интервенција код потрошача:

– Дечји вртић “Сунце” – 1.Мај – цури на водомер

– Мајстор………………………………….Станковић Дејан

– Мајстор………………………………….Тасић Бранислав

У Врању, 24.12.2019.године

Пословођа сервисне службе

Сузана Станојковић