Дневне активности службе одржавања

                                               Ј.П. „ ВОДОВОД “

                                       Врање за ПЕТАК 24.03.2017.год.

 

 

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење,чишћење и испирање канализационе мреже у ул. Карађорђевој и Пере Мачкатовца

2. Израда прикључка на водоводној мрежи у селу Топлац

3. Санација – нивелисање шахтног поклопца у ул. 22. Ударне дивизије

4. Наставак радова на изради прикључка на водоводној мрежи у ул. Кнеза Милоша за коцкарницу „Колос“

5. Чишћење атмосферске канализације у ул. Партизански пут