Извештај дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера
Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање

– Петак – 21.02.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Фарбање 50 водомера 3/4”,7 водомера 1/2V,2 водомера 1”,везивање бломбе и овера истих – завршено

– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Прање 14 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор…………………………………Спасић Перица

2.Поправка 20 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор………………………………...Станковић Дејан

3.Сервисирање 10 водомера 3/4” – завршено

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав

4.Замена водомера код потрошача:

– Лакић Оливера – Париске Комуне бр.14/2 – стан 24 – водомер 1/2V – водомер замењен
– Богдановић Јасмина – Саве Ковачевића бр.11 – стан 10 – водомер 3/4” – водомер замењен
– Арсић Цветко – Мајке Јевросиме бр.13 – водомер 3/4” – нема нико кући
– Дејановић Мирослав – Трг.Братства и Јединства бр.2 – стан 29 – водомер 1/2” – водомер замењен
– Ђорђевић Петар – Хајдук Вељкова бр.2 – водомер 3/4” – нема нико кући
– Митић Благоја – Ратка Митровића бр.2 – водомер 3/4” – трула инсталација
– Стојановић Милорад – Париске Комуне бр.14/2 – стан 8 – водомер 1/2V – водомер замењен
– Иванов Драган – Орце Николова бр.23/а – водомер 3/4” – трула инсталација
– Николов Драгољуб – Орце Николова бб – водомер 3/4” – не држи вентил
– Цветанов Станиша – Орце Николова бр.14/а – водомер 3/4” – нема нико кући
– Вељановић Миомир – Орце Николова бр.11 – водомер 3/4” – нема нико кући
– Трајковић Драган – Орце Николова бр.9 – водомер 3/4” – нема нико кући
– Тројановић Милкица – Орце Николова бр.4 – водомер 3/4” – трула инсталација
– Младеновић Слађан – Орце Николова бр.3 – водомер 3/4” – закључано

– Мајстор………………………………...Станковић Дејан
– Мајстор…………………………………Спасић Перица
`
5.Замена водомера код потрошача:

– Стошић З.Горан – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен
– Стаменковић Мирослав – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен
– Анђелковић Перица – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен

– Јанчић Ика – сел.Ћуковац – водомер 3/4” – водомер замењен

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав

У Врању, 21.02.2020.године
Пословођа сервисне службе
Сузана Станојковић