Дневнe активности

Лабораторије за контролисање водомера
Сервиса за замену и поправку водомера J.П.“Вoдовод“ Bрање

– Понедељак – 24.02.2020.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:

1.Контрола 10 водомера 3/4”

– Контролор II………………………..Николић Слободан

II.Сервис за замену и поправку водомера:

1.Поправка 10 водомера 3/4”

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав

2.Сервисирање 10 водомера 3/4”

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав

3.Замена водомера код потрошача:

– Штампарија “ПЛУТОС” ДОО Врање – Радничка – водомер Ø80/20
– Кухиња – Дом Ученика средњих школа – Моше Пијаде – водомер Ø50

4.Реконструкција у шахти ради уградње новог типа водомера Ø80/20 ( уградња ФФ Ø80 и жибо спојница Ø80 

– Штампарија “ПЛУТОС” ДОО Врање – Радничка

– Мајстор…………………………………Тасић Бранислав
– Мајстор…………………………………Станковић Дејан
– Мајстор…………………………………Спасић Перица

5.Замена водомера код потрошача:

– Арсић Цветко – Мајке Јевросиме бр.13 – водомер 3/4”
– Петровић Милорад – Суви Дол – водомер 3/4”
– Ђорђевић Петар – Хајдук Вељкова бр.2 – водомер 3/4”
– Китановић Светозар – Брегалничка бр.6 – водомер 3/4”
– Спасић Бранка – Ратка Митровића бр.29 – водомер 3/4”
– Бошковић Сретен – Ратка Митровића бр.12 – водомер 3/4”
– Дончић Сима – Ратка Митровића бр.14 – водомер 3/4”
– Јованчов Миле – Ратка Митровића бр.27 – водомер 3/4”
– Стојановић Александар – Ратка Митровића бр.25 – водомер 3/4”
– Борисов Славица – Ратка Митровића бр.19/а – водомер 3/4”
– Грозданов Стојан – Ратка Митровића бр.13 – водомер 3/4”
– Поповић Славољуб – Ратка Митровића бр.7 – водомер 3/4”
– Митић Благоја – Ратка Митровића бр.2 – водомер 3/4”
– Иванов Драган – Орце Николова бр.23/а – водомер 3/4”
– Николов Драгољуб – Орце Николова бб – водомер 3/4”
– Цветанов Станиша – Орце Николова бр.14/а – водомер 3/4”
– Вељановић Миомир – Орце Николова бр.11 – водомер 3/4”
– Трајковић Драган – Орце Николова бр.9 – водомер 3/4”
– Тројановић Милкица – Орце Николова бр.4 – водомер 3/4”
– Младеновић Слађан – Орце Николова бр.3 – водомер 3/4”
– Нешић Светлана – Петра Лековића бб – водомер 3/4”
– Стаменковић Велибор – Петра Лековића бб – водомер 3/4”
– Стојковић Станоје – Петра Лековића бр.20 – водомер 3/4”
– Милошевић Станиша – Петра Лековића бб – водомер 3/4”
– Џикић Драган – Петра Лековића бр.12 – водомер 3/4”
– Цветковић Драгослав – Ристене Гоговске бр.3 – водомер 3/4”
– Трајковић Божидар – Ристене Гоговске бр.14 – водомер 3/4”
– Димитријевић Милан – Ристене Гоговске бр.10 – водомер 3/4”
– Петровић Зоран – Ристене Гоговске бр.6 – водомер 3/4”
– Агрон Мустафа – Ристене Гоговске бр.5 – водомер 3/4”

– Мајстор…………………………………Станковић Дејан
– Мајстор…………………………………Спасић Перица

У Врању, 24.02.2020.године
Пословођа сервисне службе
Сузана Станојковић