1.Замена водомера код потрошача:

 

– Библиотека – Врање – Краља П.I Ослободиоца – Вр.Бања – водомер 3/4”

– Јанковић Станоил – Милана Богдановића бр.10/а – водомер 3/4”

– Миловановић Бранислав – Милана Богдановића бр.8 – водомер 3/4”

– Станковић Милан – Милана Богдановића бр.6 – водомер 3/4”

– Стојковић Стојил – Милана Богдановића бр.10/а – водомер 3/4”

– Стојковић Слађан – Златокоп – водомер 3/4”

– Антић Ненад – Златокоп – водомер 3/4”

– Стајић Зоран – Златокоп – водомер 3/4”

– Стошић Сунчица – Златокоп – Брестовац – водомер 3/4”

– Петровић Бранислав – Златокоп – водомер 3/4”

– Стошић Д.Јован – Ћуковац – водомер 3/4”

– Пејчић Гордана – Ужичка бр.20 – водомер 3/4”

– Антић Предраг – Ужичка бб – водомер 3/4”

– Антић Славко – Ужичка бр.10/а – водомер 3/4”

– Митић Милоје -Ужичка бр.13 – водомер 3/4”

– Крстић Зоран – Ужичка бр.8/а – водомер 3/4”

– Здравковић Ненад – Ужичка бр.5 – водомер 3/4”

– Јовић Александар -Ужичка бр.7 – водомер 3/4”

– Митић Милоје – Ужичка бр.13 – водомер 3/4”

– Ивановић Ђорђе – Драгачевска бр.10 – водомер 3/4”

– Милановић Драган – Драгачевска бб – водомер 3/4”

– Илић Жика -Драгачевска бб – водомер 3/4”

– Ђорђевић Југослав – Драгачевска бб – водомер 3/4”

– Станојев Станиша – Народног Хероја бр.26 – водомер 3/4”

– Тасић Јосиф – Славише Вајнера Чиче – водомер 3/4”

– Ћеримовић Станче – 23 Улица – водомер 3/4”

– Јањић Раде – Филипа Вишњића бр.12/1 – водомер 3/4”

– Кућни савет – Филипа Вишњића бб – водомер 3/4”