Дневне активности службе одржавања

                                             ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                                       за ЧЕТВРТАК 23.08.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ– Одгушење, чишћење и испирање канализације у ул. Собинској, Ђ. Ђаковића и Ј. Ј. Лунге,

2. Санација хаварије на прикључном воду на водводној мрежи у ул. Виктора Бубња 35,

3. Санација хаварије на прикључном воду на водводној мрежи у насељу Огош Врањска Бања,

4. Израда прикључка на водводној мрежи у ул. Бранислава Нушића,

5. Поправка уличних вентила у ул. Моше Пијаде.