Дневнe активности

                       Сервиса за замену и поправку водомера                      

„Вoдовод“ Bрање 23.05.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Алексић Урош – Војвођанска бр.1/а – водомер 3/4”

– Димитријевић Мирослав – Војвођанска бр.22 – водомер 3/4”                               

– Георгијев Зоран – Николе Пашића бр.10 – водомер 3/4”

– Стошић Раде – Владимира Тасића бр.28 – водомер 3/4”

– Стојковић Божа – Владимира Тасића бр.28 – водомер 3/4”

– Стојменовић Бранислав – Добривоја Стевановића бр.9 – водомер 3/4”

– Јовић Драган – Добривоја Стевановића бр.15 – водомер 3/4”

– Јовановић Војислав – Добривоја Стевановића бр.16 – водомер 3/4”

– Стојменовић Драган – Добривоја Стевановића бр.21 – водомер 3/4”

– Ристић Миодраг – Добривоја Стевановића бр.22 – водомер 3/4”

– Тасић Слободан – Народног Фронта бр.14 – водомер 3/4”

– Јовић живојин – Слађан – Народног Фронта бб – водомер 3/4”

– Стојменовић С.Петар – Народног Фронта бр.25 – водомер 3/4”

– Јањић Душан – Васе Смајевића бр.1 – водомер 3/4”

– Митић Љубинка – Васе Смајевића бр.15/1 – водомер 3/4”

– Тавчар Томислав – Васе Смајевића бр.5 – водомер 3/4”

– Михајловић Славољуб – Васе Смајевића бр.3 – водомер 3/4”

– Цветковић Дубравка бр.17 – Васе Смајевића бр.17 – водомер 3/4”

– Станковић Младен – Васе Смајевића бр.17/а – водомер 3/4”

– Настић Милан – Васе Смајевића бр.11 – водомер 3/4”

– Мимић Стојан – Васе Смајевића бр.19 – водомер 3/4”

– Петровић Бобан – Васе Смајевића бр.2/б – водомер 3/4”

– Младеновић Снежана – Јужноморавска бр.12 – водомер 1/2”

– Станковић Томислав – Јужноморавска бр.15/а – водомер 3/4”

– Стојановић Оливера – Ј ужноморавска бр.22 – водомер 3/4”

– Цеков Радомир – Јужноморавска бр.34 – водомер 1/2”