Дневне активности службе одржавања

                                 ЈП „ВОДОВОД“ Врање

                           за ЧЕТВРТАК 22.02.2018. године

1. КАНАЛ ЏЕТ – Одчепљење, чишћење и испирање канализационе мреже– ВОЗИЛО ЋЕ ДАНАС РАДИТИ ПО ПОЗИВУ ГРАЂАНА и у ул: Косовскoj, Карађорђевој, Боре Станковића и Првог маја,

2. Наставак радова на изради прикључка на атмосверској канализацији у ул. Краљевића Марка бр.31,

3.Поправка,нивелисање канализационе шахте у ул.Балканској, Вр.Бања,

4. Наставак радова на санацији хаварије на прикључном воду на водоводној мрежи у ул. Димитрија Станковића9б.