Дневнe активности

                           Сервиса за замену и поправку водомера                      

   „Вoдовод“ Bрање 23.02.2018.год.

I.Лабораторија за контролисање водомера:  

1.Контрола 8 водомера 1/2”,2 водомера 1/2V и писање извештај за истих

Контролор………………………………….Лазаревић Саша

II.Сервисзазаменуипоправкуводомера:

1.Фарбање 8 водомера 1/2”,2 водомера 1/2V

Контролор………………………………….Лазаревић Саша

2.Сервисирање 8 водомера 1/2”,2 водомера 1/2V

– Сервисер…………………………………….Тасић Бранислав

3.Замена водомера код потрошача:

– Алексић Славко – Есперанто бр.12/2 – стан 9 – водомер 1/2”