Дневнe активности

           Сервиса за замену и поправку водомера                           

              JП „Вoдовод“ Bрање 23.01.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Ђорђевић Ранђел – Гњиланска бр.28 – водомер 3/4”

– Стошић Благоје – Гњиланска бр.2 – водомер 3/4”

– Алексић Жарко – Гњиланска бр.4 – водомер 3/4”

– Станковић Нада – Гњиланска бр.6 – водомер 3/4”

– Милановић Чедомир – Гњиланска бр.14 – водомер 3/4”

– Тасић Радивоје – Гњиланска бр.18 – водомер 3/4”

– Стојменовић Слободан – Гњиланска бр.28 – водомер 3/4”

– Костић Добромир – Гњиланска бр.35 – водомер 3/4”

– Костић Радомир – Гњиланска бр.41 – водомер 3/4”

– Арсић Радивоје – Гњиланска бр.43 – водомер 3/4”

– Ђелић Чанади – Илонка – Гњиланска бр.26 – водомер 3/4”

 

2.Интервенција код потрошача:

– Јовановић Зоран – Мил.Поповића бр.3 – стан 1

– Стајић Сузана – Мркела – Трг Братства и Јединства