Дневнe активности

                                Сервиса за замену и поправку водомера                        

„Вoдовод“ Bрање 23.01.2018.год.

1.Замена водомера код потрошача:

– Антић Станко – Иве Андрића бр.16 – водомер 3/4”

– Милановић Благоја – Иве Андрића бр.33/а – водомер 3/4”

– Стоиљковић Тања – Иве Андрића бб – водомер 3/4”

– Јовановић Петар – Иве Андрића бр.20 – водомер 3/4”

– Петруновић Радивоје – Иве Андрића бр.25 – водомер 3/4”

– Костић Слободан – Иве Андрића бр.26 – водомер 3/4”

– Митровић Бранислав – Иве Андрића бр.28/1 – водомер 3/4”

– Трајковић Радосав – Иве Андрића бр.32 – водомер 3/4”

– Станковић Радослав – Иве Андрића бр.33/1 – водомер 3/4”

– Поповић Живојин – Иве Андрића бр.3 – водомер 3/4”

– Трајковић Светомир – Иве Андрића бр.5 – водомер 3/4”

– Томић Јован – Иве Андрића бр.10 – водомер 3/4”

– Поповић Миле – Иве Андрића бр.11 – водомер 3/4”

– Томић Јован – Иве Андрића бр.12 – водомер 3/4”

– Трајковић Драган – Иве Андрића бр.13 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Станче -Иве Андрића бр.15/а – водомер 3/4”

– Ђорђевић Слађана – Трг.7 Септембар бр.7 – водомер 3/4”

– Станковић Мирослав– Тифани – Кр.Ст.Првовенчаног бр.27 – водомер 1/2”

– Кућни савет – Јов.Јан.Лунге бр.6/1 – водомер 5/4”

– Стаменковић Мита – Колубарска бр.16/а – водомер 3/4”