Дневне активности

                            Сервиса за замену и поправку водомера                      

   „Вoдовод“ Bрање Четвртак22.12.2016.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Ристић Мирослав – Топличка бр.36 – водомер 3/4”

– Миладиновић Бранислав – Карађорђева бр.38 – водомер 3/4”

– Мишковић Петар – Народног Хероја бр.11 – водомер 3/4”

– Митић Чедомир – Трајка Стошића бр.13 – водомер 3/4”

– Стојменовић Стана – Руди Чајавац бр.20 – водомер 3/4”

– Станковић Миле – Руди Чајавац бр.8 – водомер 3/4”

– Антић Добривоје – Руди Чајавац бр.8 – водомер 3/4”

– Антић Бора -Руди Чајавац бр.5 – водомер 3/4”

– Додић Душан – Руди Чајавац бр.5 – водомер 3/4”

– Ђорђевић Милорад – Руди Чајавац бр.12/а – водомер 3/4”

– Атов Бојан – Руди Чајавац бр.12/а – водомер 3/4”

– Цветановић Стојанче – Руди Чајавeц бр.15 – водомер 3/4”

– Стевановић Боривоје – Божидара Аџије бр.35 – водомер 3/4”

2.Баждарење водомера 3/4” у стану након промене власништва:

– Недељковић Милка – Есперанто бр.12/1

3.Баждарење водомера 3/4” ради раздвајања потрошача:

– Стојановић Стојадин – Христијана Карпоша бр.21