Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                         

  „Вoдовод“ Bрање 22.08.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Стојановић Стојан – Ла Мартинова бр.28 – водомер 3/4”

– Бојковић Бора – Војводе Добрњца бб – водомер 3/4”

– Антић В.Србољуб – сел.Дубница – водомер 3/4”

– Ташана – УП Врање – Београдска – водомер 3/4”

– Скендеровић Мирослава – Пар.Пут бр.8 – Вр.Бања  – водомер 3/4”

2.Замена водомера Ø80/20 због физичког оштећења истог и реконструкција из разлога што се уграђује нови тип водомера код потрошача:

– Специјална школа Вуле Антића – Радних Бригада

3.Измештање водомера 3/4” из објекта у новој шахти на делу дворишта  код потрошача:

– Стаменковић Зоран – Ужичка бр.18.