Дневнe активности

Сервиса за замену и поправку водомера                        

   „Вoдовод“ Bрање 22.05.2019.год.

 

1.Замена водомера код потрошача:

– Кућни Савет – Партизански Пут бр.16 – водомер 6/4”

– Исмаиловић Алија – Сагламци бб – водомер 3/4”

– Куртић Кадрија – Сагамци бр.6 – водомер 3/4”

– ДОО Мита МД – Врањска Бања – Јужноморавских Бригада – водомер 1/2”

– Сентић Срђан – Брестовац – Златокоп – водомер 3/4”

– Антић Звонко – Херцеговачка бр.34 – водомер 3/4”

– Стоилковић Станко – Краљевића Марка бр.90 – водомер 3/4”

– Ајрединовић Жарко – Топличка бр.34 – водомер 3/4”

– Станковић Небојша  – Иве Андрића бр.27 – водомер 3/4”

– Стојилковић Тања – Иве Андрића бб – водомер 3/4”

– Поповић Миле – Иве Андрића бр.11 – водомер 3/4”

– Милосавњевић Момир – Пане Ђукића бб – водомер 3/4”

– Мамутовић Алберт – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Анђелковић Срећко – Рифата Бурџевића бр.15/а – водомер 3/4”

– Станојковић Радојица  – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Бакић Василије – Рифата Бурџевића бр.16/а – водомер 3/4”

– Стевановић Раде – Рифата Бурџевића бр.14/а – водомер 3/4”

– Поповић Мирјана – Рифата Бурџевића бр.13/а – водомер 3/4”

– Дисић Зоран – Рифата Бурџевића бр.11 – водомер 3/4”

– Јовић Јелена – Рифата Бурџевића бр.13 – водомер 3/4”

– Јовановић Станко – Рифата Бурџевића бр.4 – водомер 3/4”

– Раћиповић Бобан – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Бајрамовић Славољуб – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Селимовић Јованка – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Селимовић Зоран – Рифата Бурџевића бб – водомер 3/4”

– Мамутовић Сафет – Рифата Бурџевића бр.23 – водомер 3/4”

– Апостоловић Новица – Рентгенова бб – водомер 3/4”

– Митић Радмила – Рентгенова бр.4 – водомер 3/4”

– Митић Даница – Рентгенова бр.6 – водомер 3/4”

– Ристић Александар – Француска бр.21 – водомер 3/4”

– Поповић Сретен – Француска бр.28 – водомер 3/4”

 

2.Контрола водомера код потрошача:

– Демировић Салија – Грамађе бр.108 – Вр.Бања

– Демировић Перица – Салија – Огош бр.108 – Вр.Бања

– Стојановић Драган – Окт.Револуције бр.61/2 – стан 3.